Proses Tuntutan Harta Pusaka
|

Proses Tuntutan Harta Pusaka

Di Malaysia, pengurusan harta pusaka merupakan proses penting yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Harta pusaka merujuk pada aset, baik aset alih maupun aset tidak alih, yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Ada 3 tempat tuntutan harta pusaka iaitu Amanahraya, Pejabat Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi. Perbezaan ketiga-tiga tempat ini…