Kenapa Perlunya Hibah Takaful
|

Kenapa Perlunya Hibah Takaful

Hibah takaful merupakan salah satu instrumen perancangan harta dalam kewangan Islam yang semakin mendapat perhatian. Konsep hibah, yang bermaksud pemberian, dalam konteks takaful, merujuk kepada proses penyerahan manfaat polisi takaful kepada penerima yang ditetapkan (beneficiary) tanpa perlu melalui proses faraid atau wasiat. Ini menjadikan hibah takaful sangat penting dalam perancangan pewarisan, memastikan bahawa manfaat dari…