Proses Tuntutan Harta Pusaka
|

Proses Tuntutan Harta Pusaka

Di Malaysia, pengurusan harta pusaka merupakan proses penting yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Harta pusaka merujuk pada aset, baik aset alih maupun aset tidak alih, yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Ada 3 tempat tuntutan harta pusaka iaitu Amanahraya, Pejabat Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi. Perbezaan ketiga-tiga tempat ini…

Mengapa Perlunya Kad Perubatan?
|

Mengapa Perlunya Kad Perubatan?

Dalam dunia yang tidak menentu ini, kesihatan boleh berubah dalam sekelip mata. Kad perubatan bukan sahaja menyelamatkan kewangan tetapi juga memastikan akses kepada rawatan dan penjagaan kesihatan yang berkualiti. Berikut adalah beberapa sebab utama mengapa memiliki kad perubatan adalah langkah bijak: Perlindungan Kewangan: Kos perubatan boleh menjadi sangat tinggi, terutamanya dalam keadaan kecemasan atau penyakit…

Kenapa Perlunya Hibah Takaful
|

Kenapa Perlunya Hibah Takaful

Hibah takaful merupakan salah satu instrumen perancangan harta dalam kewangan Islam yang semakin mendapat perhatian. Konsep hibah, yang bermaksud pemberian, dalam konteks takaful, merujuk kepada proses penyerahan manfaat polisi takaful kepada penerima yang ditetapkan (beneficiary) tanpa perlu melalui proses faraid atau wasiat. Ini menjadikan hibah takaful sangat penting dalam perancangan pewarisan, memastikan bahawa manfaat dari…